M A R G L I N   OÜ  -  A L A T I   Õ I G E L   K Õ R G U S E L
Avaleht

Firmast

OÜ Marglin loodi 1995. aastal Eesti-Rootsi ühisfirmana. Eesmärgiks oli välja töötada ja toota tol ajal turult puudunud väikesegabariidilisi minitõstukeid, mille kasutuskohtadeks oleks sellised ruumid, kus tavapärast tõste-siirde seadmete kasutamine oleks olnud ebaotstarbekas või ruumipuudusel võimatu. Esimeste minitõstukite tellijaks olid Rootsi koolide sööklad.
Tänu Rootsi partnerfirma AB New Mechanicu tõhusale tegevusele reklaami ja tootetutvustuse valdkonnas laienes ostjate ring esmalt põhjamaadesse ja mõne aja möödudes mujale Lääne-Euroopasse.
Tänasel päeval võib meie toodetud tõstukeid kohata kõigis EL riikides, USA's, Kanadas, Argentiinas, Austraalias, Jaapanis, Koreas ja Singapuris.
Viimasel ajal on suurenenud eriotstarbeliste minitõstukite osakaal toodangus.
Toodangu maht on sõltuvalt tellimustest 500-600 tõstukit aastas.
Teostame ka metallide töötlemist CNC-pinkidel. Meie pingipargis on kaks CNC-treipinki (Haas SL 20 ja Gildemeister N.E.F. CT 60) ja üks CNC töötlemiskeskus Matsuura.

 
Firmast
Tooted
Kontakt
Asukoht
Partnerid